Projekt
Ozadje

KONTROLNO ZAPORNE OMARICE

Kontrolno-zaporne omarice se namestijo v posamezna nadstropja in omogočajo nadzor nad medicinskimi plini po vsej stavbi. Kontrolno-zaporne omarice podjetja Medicop imajo vse funkcije, ki jih zahtevata standarda EN ISO 7396-1 in HTM 02-01, torej nadzor nad tlakom, možnost zaprtja pretoka, alarm za previsok ali prenizek tlak in zasilni priključek za plin.
Kontrolno-zaporne omarice podjetja Medicop odlikujejo naslednje ključne značilnosti in prednosti.

Vertikalna slika kontrolno zaporne omarice Tehnična risba kontrolno zaporne omarice
PRIVLAČEN DIZAJN

Sprednja plošča je izdelana iz temnega kaljenega stekla. Vse kontrole in nadzorovani parametri so nameščeni na tej plošči.

Fizična prekinitev toka

S posebnimi ploščicami je mogoče pretok fizično prekiniti in nato izvesti strokovni preizkus tesnjenja.

Slika kontrolno zaporne omarice
Merjenje porabe

Ob pomoči nameščenega senzorja pretoka lahko uporabnik pridobi podatke o porabi plina v določenem časovnem obdobju in določenem oddelku v objektu.

Povezava s centralnim nadzorom plinov

Na voljo so kontakti CAN-BUS za integracijo vseh podatkov iz kontrolne omarice v centralni sistem za nadzor plinov.

Pregled uporabe skozi čas

Vsi dogodki se za vsak posamezen plin beležijo in shranjujejo v programski opremi prikazovalnika. Uporabnik lahko tako pregleda zgodovino vseh napak na nivojih tlaka, temperaturi, nepravilnem odpiranju vratc ipd. Za vsak dogodek se shrani čas začetka in konca.

Merjenje temperature

Ob pomoči nameščenega senzorja temperature okolice lahko uporabnik nastavi alarm za previsoko/prenizko temperaturo plina.

Samodejno nastavljiv prikazovalnik

Polja prikazovalnika LCD se samodejno nastavijo glede na število nameščenih plinov. V posamezno kontrolno omarico je mogoče namestiti do pet različnih plinov. Z gumboma TAB in DOWN lahko uporabnik pregleda in upravlja vse menije programske opreme. Nastavitve v programski opremi lahko opravlja le pooblaščeno osebje, dostop pa varuje koda PIN.

{ Vsi plini v stavbi
pod popolnim nadzorom.
}