Projekt

Digitalizacija podjetja MEDICOP

Plakat digitalizacija podjetja

Namen in cilj projekta je dvig konkurenčnosti in produktivnosti podjetja s postopnim prehodom na sistem digitalizirane (pametne) proizvodnje s smernicami, ki jih narekuje koncept Industrija 4.0, vse z uvedbo centralnega informacijskega sistema, kar bo omogočalo učinkovito odzivanje na spremembe in učinkovitejše prilagajanje trgu in kupcem z istočasnim zagotavljanjem visoke stopnje kibernetske varnosti. S tem se bo podjetje še bolj približalo kupcem in končnim uporabnikom, vse skupaj pa vključuje tudi dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. Projekt sofinancira Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več na strani www.eu-skladi.si.