Projekt

Pogoji in določila uporabe spletnega mesta www.medicop.eu

Strinjanje s pogoji in določili

V Medicop smo svoje spletno mesto oblikovali z namenom zagotavljanja splošnih podatkov o podjetju Medicop ter naših storitvah, produktih in aktivnostih. Z ogledom in uporabo spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje in določila, da jih razumete ter da jih v celoti sprejemate ter se z njimi strinjate. Če se s pogoji in določili ne strinjate, spletnega mesta prosimo ne uporabljajte. Priporočamo, da od časa do časa obiščete naše spletno mesto in ponovno preverite veljavne pogoje in določila uporabe, ki so pravno zavezujoči.

Omejitev odgovornosti

Vsi podatki in materiali na spletnem mestu Medicop so izključno informativne narave. Medicop bo po najboljših močeh zagotovil ustrezno delovanje spletnega mesta in ne prevzema nobene odgovornosti oziroma ne daje nikakršnih jamstev za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki so osebno odgovorni za uporabo tega spletnega mesta. Medicop ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov ali materialov na spletnem mestu Medicop ali zaradi napak v njegovi vsebini.
Medicop bo po najboljših močeh zagotovil pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnih straneh, hkrati pa ne sprejema nobene odgovornosti za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov.
Medicop sme spremeniti svoje spletno mesto kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne sprejema nobene odgovornosti za posledice takšnih sprememb.

Omejitev na osebno in nekomercialno uporabo

Podatki in materiali na spletnem mestu Medicop so namenjeni izključno osebni in nekomercialni uporabi. Besedil, fotografij, videov in drugih materialov, ki so objavljeni na tej strani, ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati, prodajati ali uporabljati za izdelavo izpeljanih del. Dovoljeno je tiskanje ali prenašanje podatkov in materialov za nekomercialno branje in ogled.

Intelektualna lastnina in zaščita blagovnih znamk

Vse pravice so pridržane. Podatki in materiali na spletnem portalu Medicop so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, ki je v lasti Medicop in povezanih podjetij ter katerih predmet je vključen v spletno mesto Medicop. Vse blagovne znamke na spletnem mestu so zaščitene, razen če lastnik spletnega mesta Medicop navaja drugače. To vključuje vse logotipe, znake in slogane lastnika. Uporaba tržnih znamk je dovoljena izključno ob predhodnem soglasju lastnika spletnega mesta Medicop.

Prepovedana in nelegalna uporaba

Spletno mesto Medicop je prepovedano uporabljati za nelegalne namene oziroma namene, ki jih prepovedujejo te pogoji in določila, zahteve in opombe. Spletno mesto je prepovedano uporabljati na kakršenkoli način, ki bi lahko škodoval, onemogočil, preobremenil ali poškodoval Medicop ali njegove stranke. Strogo prepovedano je uporabljati ali kontaktirati spletno mesto z namenom onemogočanja ali poškodovanja vsebine ali za motenje ali zmanjševanje vrednosti podjetja Medicop, njegovih storitev ali osebja. Pošiljanje neželene elektronske pošte (spam) na ali preko tega spletnega mesta je prepovedano. Prepovedano je na kakršenkoli način pridobivati nepooblaščen dostop do računalniških sistemov podjetja Medicop s pomočjo vdorov, ekstrakcije gesel ali drugih metod. Medicop si pridržuje popolno pravico do odločanja ali določen način uporabe krši ta pravila ter do ukrepanja po lastni presoji v primeru ugotovljenih kršitev. Zmanjšanje varnosti sistema ali omrežja lahko povzroči civilno ali kazensko odgovornost.

Povezave na spletna mesta tretjih oseb

Spletno mesto Medicop lahko vsebuje povezave ali reference na spletna mesta tretjih oseb, vire in podatke. Na tak način povezana spletna mesta niso pod nadzorom družbe Medicop, zato le-ta ne sprejema nobene odgovornosti za vsebino na kateremkoli povezanem spletnem mestu ali spremembe oziroma posodobitve na takšnih spletnih mestih. Pri uporabi ali obisku povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Medicop na vsak način izključena.

Spremembe pogojev in določil

Pogoji in določila uporabe spletnega mesta Medicop so bili zadnjič posodobljeni novembra 2010. Medicop sme občasno posodobiti pogoje in določila v skladu s spremembami v svojih storitvah oziroma na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Vse spremembe pogojev in določil se objavijo na tej strani skupaj z datumom zadnje spremembe. V primeru obsežnejših sprememb vas bomo obvestili bodisi z vidnim obvestilom na spletnem mestu ali z neposrednim obvestilom.

Vaša vprašanja in predlogi

Kakršnakoli vprašanja, pridržke ali predloge glede pogojev in določil uporabe spletnega mesta Medicop nam prosimo posredujte preko spletnega obrazca ali stopite v stik z našim Centrom za pomoč strankam.