Projekt
Ozadje

CENTRALNI NADZOR IN ALARMI

Ena najpomembnejših prednosti našega sistema je novi nadzorni sistem s tehnologijo CAN-BUS, ki omogoča zbiranje vseh podatkov o plinih na enem mestu in distribucijo podatkov po vsem svetu prek interneta ali mobilne telefonije. Na voljo sta dve različici nadzora, ena z osrednjim prikazovalnikom LED in ena v obliki programske opreme, ki jo je mogoče namestiti v osebni računalnik.
Delo z nadzornim sistemom Medicop vam bo v zadovoljstvo zaradi naslednjih razlogov:

Letalo Letalo
POTREBUJETE POMOČ?

Računalniška različica nadzornega sistema proizvajalcu omogoča pregled statusa plinov z njegove lokacije in tako olajša strokovno pomoč ob okvarah ali potrebi po vzdrževalnih posegih.

NADZOR IN UPRAVLJANJE

Stanje vseh medicinskih plinov in njihovih lastnosti je na voljo na enem mestu, zato so ukrepi ob okvarah ali vzdrževalnih potrebah lahko pravočasni in učinkoviti.

Slika 112 resevalca Nadzor in upravljanje
NATANČNO IZRAČUNAVANJE STROŠKOV

Sistem omogoča pregled porabe plinov po posameznih sektorjih v stavbi ter je zato odlično orodje za izračunavanje stroškov medicinskih plinov in za analizo.

CAN-BUS TEHNOLOGIJA

Omogoča hitro in učinkovito delovanje sistema, zanesljive povezave, varnost in združljivost za integracijo v druge mrežne sisteme (SAP, Navision ipd.).

NADZOR OD KJERKOLI

Dostop do nadzornega sistema je mogoč prek interneta, sistem pa lahko pošilja pomembna opozorila v obliki tekstovnih sporočil na mobilni telefon nadzornika.

PREPROSTA NADGRADNJA

Pri vgrajevanju dodatnih komponent v obstoječi sistem medicinskih plinov lahko njihov status zelo preprosto dodamo v obstoječ nadzorni sistem.

{ Medicop Nadzorni sistem
se ponaša s številnimi
ključnimi prednostmi.
}