Projekt

Digitalizacija poslovanja s tujimi kupci – prehod na B2B, prenova WEB portala in posodobitev proizvodnje

Plakat

Digitalizacija poslovanja s tujimi kupci – prehod na B2B, prenova WEB portala in posodobitev proizvodnje« - Pod plakat je potrebno zapisati naslednji tekst : »S projektom se vzpostavlja digitalizacija poslovanja s kupci preko B2B vmesnika, izvaja se vzpostavitev novega WEB portala in posledično posodobitev proizvodnje. Projekt sofinancirajo SPIRIT Slovenija, Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilji in rezultati projekta so preko navedene digitalizacije in B2B elektronske izmenjave med partnerji, nove spletne strani in usposabljanja za krepitev kompetenc utrditev poslovnih odnosov z obstoječimi in razširitev kroga potencialnih kupcev družbe. Več na strani www.eu-skladi.si.